Zasebnost, piškotki in varstvo podatkov

1. Splošna politika

Legit d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana–Črnuče, (v nadaljevanju ¨Prevoz.org¨, ¨mi¨, ¨našo¨, ¨naše¨ ali ¨naša¨) je kot nadzornik podatkov dolžen ščititi in spoštovati vašo zasebnost. Namen politike zasebnosti je obvestiti stranke o naših praksah zbiranja, uporabe in razkritja informacij, ki jih lahko posredujete preko te spletne strani ali naših mobilnih aplikacij (iOS in Android), imenovanih ¨platforme¨.

Politika zasebnosti (skupaj z našimi pogoji uporabe in politiko piškotkov) določa osnovo, na kateri bodo sloneli vsi podatki, pridobljeni ali priskrbljeni z vaše strani in katere bomo obdelali. Pozorno preberite sledeče, saj boste tako razumeli naše vidike in prakse glede vaših zasebnih podatkov in načine njihove obravnave.

 

2. Kakšne tipe informacij pobiramo in za kako dolgo

2.1 Informacije, ki nam jih priskrbite vi.

Pri uporabi naše platforme, pri izpolnjevanju podatkov na platformah (kot je obrazec za registracijo), pri vstopu v katerokoli naše tekmovanje, pri promocijah in pri anketah, pri pogovoru preko telefona ali pogovoru preko e-pošte ali drugih načinov komunikacije in pri prijavljanju težav naših platform nam lahko podate informacije, vključno z informacijami, ki razkrijejo vašo identiteto (osebni podatki).

Informacije, ki nam jih podate, lahko vključujejo:

Obvezne informacije, potrebne za registracijo na storitve, ki jih ponujamo na naših platformah ali za dostop do storitev, ki jih ponujamo, vključno z vašim imenom, priimkom, naslovom bivanja, e-poštnim naslovom, telefonsko številko mobilne naprave in geslom. Vsa ta polja so obvezna. Če zahtevane informacije niso podane, vam Prevoz.org ne bo mogel priskrbeti storitev, ki jih ponujajo naše platforme. Posledično se na naših platformah ne boste mogli registrirati z uporabniškim računom ali uporabljati vse funkcije platforme.

Ostale informacije, ki jih lahko podate:

(a) Podrobnosti vaših avtomobilov;

(b) Zapis o vseh rezervacijah, ki ste jih opravili, ali oglasih, povezanih s potovanjem, ki ste jih oddali z našimi ali preko naših platform;

(c) Podrobnosti o vaših obiskih na naše platforme in o virih, ki jih dostopate;

(d) Vaši odgovori na kakršnekoli ankete ali vprašalnike, kot so vaše recenzije potovanj, ki ste jih delili s člani naše skupnosti. Takšne informacije se lahko uporabijo za analitiko in za razumevanje uporabnikov;

(e) Informacije, ki jih od vas potrebujemo pri vašemu poročanju o težavah na naših platformah ali storitvah, kot je namen vaše prošnje za podporo;

(f) Podatki o vaši lokaciji, potem ko ste podali soglasje za zbiranje in obdelavo teh podatkov;

2.2. Podatke, ki jih zbiramo samodejno

(a) Če se registrirate preko metode preverjanja prisotnosti socialnih medijev, bo Prevoz.org dobil dostop do nekaterih osebnih podatkov (npr. ime, priimek, slika, e-pošta itd.) vašega profila v skladu z veljavnimi pogoji teh platform družbenih medijev.

(b) V zvezi z vsakim vašim obiskom naših platform lahko v skladu z veljavnimi zakoni in po potrebi z vašim soglasjem zbiramo podatke o napravah, ki jih uporabljate in omrežjih, na katera ste povezani, ko uporabljate naše storitve. To lahko vključuje naslednje podatke: vaš IP-naslov, podatke za prijavo, vrsto in različico brskalnika, vrste in različice vtičev brskalnika, operacijski sistem in platformo, identifikator oglaševanja, podatke o vašem obisku, vključno s klikom URL-ja do, skozi in z naše platforme, izdelke, ki ste si jih ogledali ali iskali, napake pri prenosu, dolžino obiskov določenih strani, interakcijo s stranjo in katerokoli telefonsko številko, ki se uporablja za klicanje naše storitve za stranke. Te podatke zbiramo z uporabo različnih tehnologij, vključno s piškotki (za dodatne informacije glejte naše obvestilo o piškotkih).

(c) Na naši platformi zbiramo tudi zbirne podatke o vaši dejavnosti (na primer količino ponujenih voženj, ponujene lokacije za vožnjo, najnovejše vožnje itd.). Takšne informacije se lahko objavijo v vašem javnem profilu na naši platformi.

(d) Integracija s tretjo stranko TRIGLAV DRAJV

Lahko se povežete z aplikacijo TRIGLAV DRAJV, v tem primeru izmenjamo podatke o trenutni skupni oceni vaših potovanj, številu prevoženih kilometrov z aplikacijo DRAJV, številu zabeleženih voženj z aplikacijo DRAJV in datumu zadnje vožnje DRAJV. Ti podatki se lahko delijo iz aplikacije DRAJV v mobilno ali spletno aplikacijo Prevoz.org, s ciljem, da lahko tako iskalci prevoza kot tudi ponudnik prepoznajo vas kot varne voznike. Odločitev, ali želite te podatke deliti ali ne, je v celoti vaša izbira, kar potrdite s klikom na gumb, da DRAJV aplikacijo povežete s Prevoz.org. Če v zadnjih štirih tednih niste zabeležili nobene vožnje z DRAJV, ne bomo prikazali podatkov na platformi Prevoz.org.

Za povezavo TRIGLAV DRAJV-a in PREVOZ.org sta v namen verifikacije uporabljeni e-pošta ter overitvene kode.

2.3. Shranjevanje podatkov

Razen v zvezi s kategorijami osebnih podatkov, navedenimi v oddelkih 2.3 (a) in 2.3 (b), bodo vaši osebni podatki shranjeni v času trajanja odnosa z nami in ne bodo več uporabljeni:

- Podatki o oglaševanih potovanjih se hranijo šest (6) mesece od konca meseca, v katerem je bil objavljen datum prevoza.

(a) Sledeče kategorije osebnih podatkov so lahko hranjene za različna časovna obdobja: Vsa vsebina, ki jo ustvari uporabnik (npr. komentarji in ocene) postane anonimna, vendar ostane na voljo na naših platformah v anonimizirani obliki.

(b) V primeru, da je vaš račun suspendiran, blokiran ali izbrisan, lahko vaše podatke hranimo interno za obdobje do 24 mesecev.

 

3. Kdo so prejemniki vaših podatkov in za katere namene?

Ko uporabljate naše storitve, nekatere podatke o vas delimo s člani naših skupnosti – bodisi v vašem javnem profilu bodisi med postopkom rezervacije (npr. vedno izročimo telefonsko številko). V primeru mobilne platforme ni potrebna niti registracija.

Tesno sodelujemo tudi s tretjimi osebami, ki so lahko prejemniki vaših osebnih podatkov, kot so:

(a) naši poslovni partnerji, ki so platforme družbenih medijev in vam lahko ponujajo povezovalne storitve, kot so povezava podatkov vašega profila, prijava preko socialnih medijev iz njihovih platform socialnih medijev na naše platforme;

(b) naši podizvajalci v tehničnih, plačilnih storitvah in v storitvah preverjanja identitete in dostave ali ponudniki analitike.

3.1 Vaše podatke s temi tretjimi strankami delimo samo v primeru:

(a) Kadar je potrebno za izvajanje katerekoli pogodbe, sklenjene z vami, vključiti tretjega ponudnika storitev, da bi olajšali ali razširili naše storitve;

(b) Kot del postopka rezervacije in zaradi zagotavljanja zahtevanih storitev se lahko informacije, kot so vaše ime, fotografija, številka mobilnega telefona in/ali e-poštni naslov, prikažejo na platformah in/ali posredujejo potniku (če ste voznik) ali vozniku (če ste potnik);

(c) Za izboljšanje in optimizacijo naših platform uporabljamo analitike in ponudnike iskalnikov;

(d) Dele naših platform (vključno s potovanji, ki ste jih objavili) lahko distribuiramo za prikaz na spletnih mestih naših poslovnih partnerjev prek API-ja ali pripomočkov. V teh primerih se lahko na teh spletnih mestih prikažejo nekatere informacije iz vašega javnega profila;

(e) Prevoz.org lahko razkrije tudi vaše podatke, če to zahteva zakon ali v dobri veri, da je takšen dostop, hramba ali razkritje razumno potrebno, da se odzove na zahtevke, vložene zoper Prevoz.org, in za uskladitev s pravnimi postopki ter uveljavitev kateregakoli soglasje z našimi uporabniki, kot so naši pogoji uporabe in naša zasebnost, v primeru izrednih razmer, ki vključujejo nevarnost javnega zdravja, smrti ali telesne poškodbe osebe v okviru preiskave ali za zaščito pravic, lastnine ali osebne varnosti Prevoz.org, njegovih članov ali drugih;

(f) V primeru, da prodamo ali kupimo katerokoli podjetje ali premoženje, lahko vaše osebne podatke razkrijemo bodočemu prodajalcu ali kupcu takega podjetja ali premoženja;

(g) Če Prevoz.org celotno ali del njegovega premoženja pridobi tretja oseba, bodo eno od prenesenih sredstev osebni podatki naših članov.

Želimo vas opozoriti na dejstvo, da če se odločite deliti svoje podatke z nami prek povezovalnih storitev naših poslovnih partnerjev, vključno z osebnimi podatki, se lahko katerokoli od pravil o zasebnosti in/ali obvestila naših poslovnih partnerjev nanašajo tudi na vas, skupaj z obvestilom o zasebnosti. Ne nadziramo zbiranja in/ali obdelave vaših informacij, ki jih na koncu na svojih platformah naredijo naši poslovni partnerji.

 

4. Se vaši podatki prenesejo?

Načeloma osebne podatke, ki jih imamo o vas, hranimo v Evropski uniji („EU“). Ker pa imajo nekateri naši ponudniki storitev svoje sedeže v državah izven Evropske unije ("tretje države"), nekatere vaše podatke prenašamo tudi v tretje države. To lahko vključuje tretje države, v katerih Evropska komisija ni sprejela odločitve, da taka tretja država zagotavlja ustrezno raven zaščite (na primer ZDA). V tem primeru zagotavljamo, da se prenos opravi v skladu z veljavno zakonodajo in da se vzpostavijo ustrezni zaščitni ukrepi (zlasti standardne pogodbene klavzule, ki jih je izdala Evropska komisija), da se zagotovi zadostna raven zaščite posameznikovega zasebnega življenja in njegove temeljne pravice.

 

5. Vaše pravice glede zasebnih podatkov

Upravičeni ste do kopije vaših osebnih podatkov, ki jih imamo v lasti (vaša pravica do dostopa do podatkov).

Zahtevate lahko izbris osebnih podatkov ali popravek netočnih osebnih podatkov (vaša pravica do izbrisa in popravka). Upoštevajte, da lahko obdržimo določene podatke o vas, kot to zahteva zakon ali kadar imamo za to pravno podlago (npr. zakoniti interes, da ohranimo platformo varno in zaščiteno za druge uporabnike).

Pravico imate kadarkoli nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali obdelavi vaših osebnih podatkov v druge namene na podlagi vašega specifičnega položaja (vaša pravica do ugovora proti obdelavi). Upoštevajte, da v ta pravica velja le, če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na našem zakonitem interesu.

Imate pravico omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov (vaša pravica do omejitve obdelave). Upoštevajte, da to velja le, če:

- ste izpodbijali točnost vaših osebnih podatkov in preverjamo točnost osebnih podatkov

- ste uveljavili svojo pravico do ugovora in še vedno razmišljamo, kot predvideva veljavni zakon, ali naši zakoniti razlogi za obdelavo vaših osebnih podatkov v tem primeru presežejo vaše interese, pravice in svoboščine

- smo vaše osebne podatke obdelali na nezakonit način, vendar nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ali želite, da se vaši osebni podatki hranijo, da bi vzpostavili, uveljavili ali branili pravni zahtevek.

Imate pravico do prejemanja in/ali prenosa na drugega upravljavca podatkov podmnožico osebnih podatkov, ki se vas tičejo in ki ste nam jih posredovali ter katere obdelujemo za izvajanje naše pogodbe ali ker ste predhodno privolili v to, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki (vaša pravica do prenosljivosti podatkov).

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo pri ustreznem nadzornem organu za varstvo podatkov ali poiščete pravno sredstvo prek sodišč, če menite, da so vam bile kršene pravice.

Če želite zahtevati svoje podatke, nas za nadaljnje postopke kontaktirajte na e-pošto info@prevoz.org.

Prevoz.org račun lahko izbrišete tukaj ali z zahtevkom preko email sporočila na info@prevoz.org

 

6. Piškotki

LEGIT d.o.o. (v nadaljevanju ¨Prevoz.org¨, ¨mi¨, ¨našo¨, ¨naše¨ ali ¨naša¨) za boljšo in bolj osebno uporabniško izkušnjo uporablja tehnologijo piškotkov. V tej politiki piškotkov Prevoz.org (dostavljena ali na spletni strani videna kot politika piškotkov) vam prikažemo, kako in na kateri način uporabljamo piškotke na tej strani, s popolno transparentnostjo.

Kaj je piškotek in zakaj se uporablja?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, shranjena ali brana preko vašega spletnega brskalnika na trdi disk vaše končne naprave (kot je računalnik, prenosni računalnik ali pametni telefon) pri obiskanih straneh. Skoraj vsaka stran za svoje boljše delovanje in optimizirano obliko uporablja piškotke. Piškotki tudi zagotavljajo vašo interakcijo s spletnimi strani bolj zaščiteno in hitrejšo, saj si lahko zapomnijo nekatere vaše podatke (kot so podatki pri prijavi), to pa storijo preko pošiljanja podatkov nazaj na obiskano spletno stran (piškotek prve stranke) ali na drugo spletno stran, kateri pripada (piškotek tretje stranke), ko obiščete to spletno stran z uporabo končne naprave.

Glede na funkcijo in glede na namen uporabe, za katere so uporabljeni piškotki, so ti razdeljeni na naslednje kategorije, ki jih Prevoz.org uporablja na tej spletni strani:

Obvezno potrebni piškotki za pravilno delovanje spletne strani

To so piškotki, ki vam omogočajo premikanje po spletni strani in skrbijo za delovanje osnovnih funkcij. Običajno se ti piškotki aktivirajo, ko uporabnik zaprosi za določeno funkcijo, kot so prijava na spletno stran, deljenje vsebine, zamenjava jezika itd. Ti piškotki so obvezni za delovanje spletne strani.

Funkcijski piškotki

Ti piškotki so uporabljeni, ko se vrnete na našo spletno stran ali aplikacijo in z njimi vam dostavimo bolj personalizirane funkcije, kot so vaša zadnja iskanja, izbrani jezik, posebej ustvarjeno besedilo za pozdrav z vašim imenom in druge preference, ki jih lahko izberete na spletni strani ali aplikaciji. Ti piškotki pobirajo samo anonimne informacije in ne bodo sledili vašim obiskom drugih spletnih strani in ne bodo nikoli deljeni s spletnimi stranmi tretjih strank.

Analitični oz. piškotki uspešnosti

Ti piškotki so namenjeni prepoznavanju in štetju obiskovalcev spletne strani ali aplikacije. Ti piškotki prav tako omogočajo nabiranje informacij o tem, kako je spletna stran ali aplikacija uporabljena (katere strani odpirajo obiskovalci, koliko časa ostanejo na strani/straneh, pretok uporabljenih strani in podobne informacije). Te informacije so za nas zelo pomembne, saj lahko preko njih izboljšamo našo spletno stran ali aplikacijo, uporabniki pa lahko nato lažje odkrijejo iskano vsebino. Vsi ti piškotki se vrednotijo anonimno in niso povezani z uporabniškimi računi.

Uporaba piškotkov tretjih strani

Prosimo, upoštevajte, da Prevoz.org uporablja storitve tretjih strank za spoznavanje vaše uporabe te spletne strani in za optimiziranje uporabniške izkušnje. Te tretje stranke (ponudniki zunanjih storitev, kot so storitve za analizo spletnega prometa) lahko tudi uporabljajo piškotke, nad njimi pa mi nimamo nadzora. Imate pravico zavrniti vse piškotke. Za zaustavitev uporabe piškotkov si preberite spodnja navodila. Če želite zaustaviti vse piškotke, boste morali spremeniti nastavitve brskalnika. Prosimo, uporabite spodnje povezave, kjer smo našteli nekaj najbolj uporabljenih brskalnikov. Običajno v brskalnikih najdete nastavitve za piškotke pod zavihki ¨Možnosti¨, ¨Orodja¨ ali ¨Nastavitve¨.

- Microsoft Edge

- Google Chrome

- Safari

- Mozilla Firefox

- Opera

Če vaš brskalnik tu ni naštet, uporabite Google v tem vzorcu: ¨Ime brskalnika, ki ga uporabljate¨ kako onemogočiti piškotke za določeno stran (primer: Edge kako onemogočiti piškotke za določeno stran). Če uporabljate našo Android ali iOS aplikacijo, se z našo politiko piškotkov strinjate, ko prenesete in namestite aplikacijo. Za Android (Google) in iOS (Apple) aplikacijo obstajajo tudi pogoji strinjanja, ki jih sprejmete prej (običajno takrat, ko prvič odprete trgovino ponudnika) in ko prenesete aplikacijo. Če se na določeni točki odločite zavrniti našo sprejeto politiko piškotkov, to storite preko odstranitve aplikacije iz naprave.

Ko onemogočite ali spremenite nastavitve piškotkov v vaših nastavitvah brskalnika, nekateri deli naše spletne strani morda ne bodo delovali pravilno in tako se ne boste mogli prijaviti v vaš račun!

Našteta programska oprema in aplikacije, ki uporabljajo piškotke:

Piškotki tretjih strank

* Google Analytics (anonimno sledenje) za uporabo Analyticsa in APP-jev

* Google Firebase za uporabo Crashlytics, Cloud Messaging, Google Analytics in APP-jev

Piškotki, ki jih gostimo sami

- Plausible, anonimno sledenje uporabniškega obnašanja na spletni strani in aplikacijah

- Ad review ali oli.legit.si, uporabljeno za dostavljanje oglasov in prikazovanje oglasnih pasic (prikazane globalno za vse uporabnike, brez sledenja ali profiliranja uporabnikov)

 

7. Vaše geslo na Prevoz.org

Izbrali ste geslo, ki vam omogoča dostop do določenih delov naše platforme in ste dolžni držati svoje geslo zasebno, zato prosimo, da ga ne delite z drugimi. Nikoli vas ne bomo vprašali za vaše geslo!

 

8. Spremembe glede našega obvestila zasebnosti

Vse spremembe, ki jih bomo naredili glede naše politike zasebnosti, bodo objavljene na tej strani. Ko bo to primerno, vas bomo obvestili ali vprašali za vaše soglasje. Prosimo, da redno preverjate posodobitve ali spremembe naše politike zasebnosti.

 

9. Kontakt in druga vprašanja

Če imate kakršnakoli vprašanja glede vaših osebnih podatkov ali zasebnosti, nas kontaktirajte na e-poštni naslov info@prevoz.org ali pa preko pisma na naslov:

LEGIT d.o.o.
Brnčičeva ulica 13
1231 Ljubljana
Slovenija

Politika zasebnosti je bila nazadnje posodobljeno 18.5.2023